Sowepo vzw en InterWest vzw hebben als missie om een toonaangevend maatwerkbedrijf in de Westhoek te worden en willen zo een brede doelgroep  maximale kansen bieden op aangepaste en zinvolle arbeid. Op die manier willen we een belangrijke bijdrage leveren tot de maatschappelijke integratie.

Beide organisaties hebben het voornemen om de krachten te bundelen en ondertekenden een intentieverklaring tot fusie.

Met deze samenwerking willen we de bestaande werking van de maatwerkbedrijven versterken en optimaliseren ten voordele van de doelgroepwerknemers, de omkadering en de klanten. We zien dit als een unieke kans om de diverse uitdagingen die zich binnen onze sector aandienen samen aan te pakken:

  • uitbreiden van de doelgroep in het kader van het maatwerkdecreet
  • verzorgen van bijkomende ondersteuning en begeleiding voor de werknemers
  • inzetten op nieuwe technologieën ten dienste van de doelgroepmedewerkers
  • invullen van de steeds toenemende nood aan professionalisering van de dienstverlening.

Beide organisaties stellen alles in het werk opdat de nieuwe organisatie tegen 1/1/2020 operationeel zou zijn. Een naam voor deze nieuwe organisatie is er momenteel nog niet.

Conform de wettelijke bepaling (cao 32bis) garanderen wij de tewerkstelling en de tewerkstellingsvoorwaarden voor onze personeelsleden. Evenzeer verzekeren we naar de klanten de continuïteit van de goede dienstverlening.

We hielden eraan jullie van onze plannen op de hoogte te brengen en zullen jullie blijven informeren over de evolutie van ons samenwerkingsproject. Voor vragen kan men terecht bij Walter Bilcke die als fusiemanager werd aangesteld (walter.bilcke@sowepo.be).

 

Philippe Beauduin Wim Laporte
Voorzitter InterWest vzw Voorzitter Sowepo vzw

 

Download hier meer info